Օտարվող գույք
Արտադրական շենք-շինություններ և հողամաս

Արտադրական շենք-շինություններ և հողամաս

Հասցե

ք. Երևան, Արցախի պողոտա 4-րդ նրբանցք, թիվ 5/5

Գույքի նկարագրություն

Տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 37,778.01 քմ: Գույքն իրենից ներկայացնում է կեղտաջրերի մաքրման արտադրական շենք-շինություններ և հողամաս:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գույքը բաղկացած է հետևյալ շինություններից՝

1.                        Կեղտաջրերի ընդունման խուց /ներքին մակերես՝ 5.2 քմ, բարձրությունը՝ 2.6մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ, հիմքը՝ երկաթբետոնե, պատերը՝ տուֆ քար, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ մետաղական պրոֆիլներից շրջանակներով, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե/

2.                        Երկրորդական պարզարան /ներքին մակերես՝ 50.2 քմ, բարձրությունը՝ 10.0մ և 2.8մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ, հիմքը՝ երկաթբետոնե, պատերը՝ տուֆ քար, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով վանդակաճաղեր, հատակը՝ բետոնե/

3.                        Շինություն /ներքին մակերես՝ 10.6 քմ, բարձրությունը՝ 2.8մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ, հիմքը՝ երկաթբետոնե, պատերը՝ տուֆ քար, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ փայտյա շրջանակներով, լուսամուտները՝ փայտյա շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե/

4.                        Անձրևաջրերի մաքրման ավազան /ընդհանուր մակերես՝ 285.8 քմ, բարձրությունը՝ 4.2մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

5.                        Արտադրամաս /ներքին մակերես՝ 426.2քմ, բարձրությունը՝ 3.1մ, հարկայնությունը՝ 2 հարկ, պատերը՝ երկաթբետոնե սալերով, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ մետաղական շրջանակներով, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե/

6.                        Ռեակցիոն խցեր /ներքին մակերես՝ 27քմ, բարձրությունը՝ 3մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

7.                        Մաքրման կայանի շենք /ընդհանուր մակերես՝ 931.9 քմ, բարձրությունը՝ 6մ, հարկայնությունը՝ 2 հարկ, պատերը՝ երկաթբետոնե սալերով, մի մասում տուֆ քար, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ մետաղական պրոֆիլներից շրջանակներով, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե/

8.                        Ակտիվ տիղմի պոմպակայան /ներքին մակերես՝ 87.6 քմ, բարձրությունը՝ 3.5մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ, պատերը՝ տուֆ քար, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ մետաղական պրոֆիլներից շրջանակներով, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե/

9.                        Ավազան /ներքին մակերես՝ 31.2 քմ, բարձրությունը՝ 2.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

10.                    Ռեակցիոն խցեր /ընդհանուր մակերես՝ 80 քմ, բարձրությունը՝ 4.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

11.                    Աէերոտեղկ ավազան /ընդհանուր մակերես՝ 458.8 քմ, բարձրությունը՝ 4.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

12.                    Առաջնային պարզարան /ընդհանուր մակերես՝ 128.6 քմ, բարձրությունը՝ 3.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

13.                    Միջինացնող պարզարան /ընդհանուր մակերես՝ 269.6 քմ, բարձրությունը՝ 4.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

14.                    Դյուրավառ հեղուկների պահեստ /ընդհանուր մակերես՝ 192քմ, բարձրությունը՝ 3.2մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ, պատերը՝ տուֆ քար, տանիք չունի, դռներ և լուսամուտներ՝ քանդված-հանած, հատակը՝ բետոնե-քայքայված/

15.                    Շրջադարձ ջրերի մշակման կայան /ընդհանուր մակերես՝ 446.3 քմ, բարձրությունը՝ 6մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ, հիմքը՝ բետնե ժապավենային և միաձույլ, պատերը՝ երկաթբետոնե սալերով, մի մասը տուֆ քար, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ մետաղական պրոֆիլներից շրջանակներով, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե/

16.                    Ավազան /ընդհանուր մակերես՝ 162 քմ, բարձրությունը՝ 3.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

17.                    Շրջադարձ ջրերի պոմպակայան /ընդհանուր մակերես՝ 614.7 քմ, բարձրությունը՝ 7.0 և 5.0մ, հարկայնությունը՝ 1 հարկ + նկուղ, հիմքը՝ բետոնե ժապավենային և միաձույլ, պատերը՝ երկաթբետոնե սալերով, տանիքը՝ հարթ գլանափաթեթային, դռները՝ մետաղական պրոֆիլներից շրջանակներով, լուսամուտները՝ մետաղական շրջանակներով, հատակը՝ բետոնե-քայքայված/

18.                    Ավազան /ընդհանուր մակերես՝ 162 քմ, բարձրությունը՝ 3.0մ, պատերը՝ երկաթբետոնե միաձույլ, հատակը՝ բետոնե/

19.                    Երկաթգիծ /ընդհանուր երկարությունը՝ 120 գծմ/

20.                    Պարիսպ /ընդհանուր մակերես՝ 473.31 գծմ, որից 117.9 գծմ կանոնավոր տուֆ քարից, մնացյալը երկաթբետոնե սալերով, բարձրությունը՝ 2.0մ/

Նշված գույքը վաճառվում է ք. Երևան, Արցախի պողոտա 4-րդ նրբանցք, թիվ 5/6 հասցեում գտնվող գույքի հետ համատեղ:

Գին

Պայմանագրային


Բոլորը