Օտարվող գույք
Փայտամշակման արտադրամաս

Փայտամշակման արտադրամաս

Հասցե

ՀՀ, Արարատի մարզ, Հայանիստ համայնք, Էջմիածնի փողոց 37

Գույքի նկարագրություն

Տարածքի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 1,3 հա հողամաս, 1,604.1 ք.մ. պահեստ, 133.2 ք.մ. բետոնյա հորեր, 149 ք.մ. կաթսայատուն և 35ք.մ. 77.3 խ.մ. պարիսպ:

Լրացուցիչ տեղեկատվություն

Գույքն իրենից ներկայացնում է փայտամշակման արտադրամաս: Ներկայումս տարածքում առկա է փայտամշակման արտադրություն կազմակերպելու համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումները, առկա է նաև բավականին հումք: Հնարավոր է բանակցել տարածքը վաճառել սարքավորումների հետ համատեղ:

Գին

Պայմանագրային

Գույքը ձեռք բերողին կարող են տրամադրվել վարկավորման արտոնյալ պայմաններ:


Բոլորը