28.02.2012
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԵՑ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԸ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՂՋ ՏԱՐԱԾՔՈՎ:
Մրցույթը նախաձեռնել էին Էդիտ - Պրինտ հրատարակչությունը և Երևանի քաղաքապետարանը: Այս մրցույթը նպատակաուղղված էր հատկապես մանկապատանեկան ընթերցանության զարգացմանն ու գրքի տարածմանը ամբողջ հանրապետությունում: Մրցույթի անաչառ գնահատման համար ստեղծվել էր հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել էին հանրապետության լավագույն մանկավարժները, մանկագիրները և դասագրքի հեղինակները:

02.09.2011
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ն ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄ 2010Թ.-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
Սույն թվականի մայիսի 30-ին գումարված Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը որոշում է կայացրել 2010թ.-ի ֆինանսական արդյունքներով իրականացնել շահութաբաժինների վճարում` մեկ բաժնետոմսի դիմաց 100 ՀՀ դրամի հաշվարկով:
   Իր կողմից որդեգրած շահութաբաժնային քաղաքականության համատեքստում Ընկերությունը նախատեսում է ֆինանսա-տնտեսական տարվա արդյունքներով շահույթի որոշակի մասի բաշխում բաժնետերերի միջև` մնացածի վերաներդրման պայմանով: Շահութաբաժիններ վճարելու որոշումը պայմանավորված էր նաև

02.09.2011
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011Թ-Ի ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի ՆԻՍՏՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՈՐՈՇՈՒՄ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԺՈՂՈՎ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2011թ-ի հունիսի 20-ի նիստում ընդունվել է որոշում բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողով գումարելու մասին: Ժողովին կարող են մասնակցել 2011թ-ի հունիսի 21-ի դրությամբ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված բոլոր բաժնետերերը:
   Խորհուրդը հաստատել է Ժողովի օրակարգը Ընկերության կողմից բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ:

02.09.2011
2011Թ.-Ի ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-ԻՆ ՀՀ ԿԲ-Ն ԳՐԱՆՑԵԼ Է ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:
2011թ.-ի օգոստոսի 1-ին ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովը որոշում է կայացրել լրացուցիչ թվով 3,673,926 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին: Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է Ընկերության գործող բաժնետերերի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի կիրառմամբ, իսկ չտեղաբաշխված մասը ենթակա է վաճառքի ազատ բաժանորդագրության միջոցով:

02.09.2011
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ն ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄ 2010Թ.-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
Սույն թվականի մայիսի 30-ին գումարված Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը որոշում է կայացրել 2010թ.-ի ֆինանսական արդյունքներով իրականացնել շահութաբաժինների վճարում` մեկ բաժնետոմսի դիմաց 100 ՀՀ դրամի հաշվարկով:
   Իր կողմից որդեգրած շահութաբաժնային քաղաքականության համատեքստում Ընկերությունը նախատեսում է ֆինանսա-տնտեսական տարվա արդյունքներով շահույթի որոշակի մասի բաշխում բաժնետերերի միջև` մնացածի վերաներդրման պայմանով: Շահութաբաժիններ վճարելու որոշումը պայմանավորված էր նաև 2010թ.-ի ֆինանսակ

02.09.2011
2011Թ.-Ի ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-ԻՆ ՀՀ ԿԲ-Ն ԳՐԱՆՑԵԼ Է <<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:
2011թ.-ի օգոստոսի 1-ին ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովը որոշում է կայացրել լրացուցիչ թվով 3,673,926 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին: Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է Ընկերության գործող բաժնետերերի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի կիրառմամբ, իսկ չտեղաբաշխված մասը ենթակա է վաճառքի ազատ բաժանորդագրության միջոցով:

03.03.2011
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ն ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԵԼ Է ԲՈՐՍԱՅԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱ
2011թ-ի մարտի 1-ին կայացել է ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ ԲԲԸ-ի կողմից կազմակերպված Բորսայի լավագույն անդամ 2010 մրցանակաբաշությունը: Լավագույնները ընտրվել են բորսայի 25 անդամներից, որոնցից 7-ը ներդրումային ընկերություններ էին, մնացածը` բանկեր:
Պետական պարտատոմսերի շուկայում լավագույն անդամ անվանակարգով բորսայի լավագույն անդամ է ճանաչվել ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն: Բորսայի լավագույն մասնակիցներին ընտրելիս  հաշվի են առնվել բորսայի մասնակցի առևտրի ծավալները, կորպորատիվ կուլտուրան, մասնակցությունը բորսայի կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին և այլն:

26.01.2011
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ գործադիր տնօրենի հարցազրույցը Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության ՙԳործարար Հայաստան՚ հաղորդաշարի շրջանակներում:

30.12.2010
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏԻ ՏՆՕՐԵՆ ԿԱՐԵՆ ՏՈՒՐՅԱՆԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ «ԲԻԶՆԵՍ 24»-ԻՆ.
«Բիզնես 24» - Երեկ` դեկտեմբերի 22-ին, ավարտվեց ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ լրացուցիչ թողարկած բաժնետոմսերի տեղաբաշխումն` ազատ բաժանորդագրության միջոցով: Ընդհանուր առմամբ, ինչպե՞ս կգնահատեք բաժնետոմսերի տեղաբաշխման արդյունքները:


30.11.2010
2010Թ-Ի ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-ԻՆ ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՐԱՆՑՎԵԼ Է «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:
Մանրամասները ներկայացված են ստորև նշված հղումներում:
Հայտարարություն «ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի մասին
«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-ի բաժնետոմսերի ազդագիրը


1 ... 7 8 9 10 11