29.11.2012
2012Թ. ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-ԻՆ ՀՀ ԿԲ-Ն ԳՐԱՆՑԵԼ Է ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ի ԱՄՆ ԴՈԼԱՐՈՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ
2012թ.-ի օգոստոսի 9-ին ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի տնօրենների խորհուրդը որոշում է կայացրել թվով 600 հատ 10.000 ԱՄՆ դոլար անվանական արժեքով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի տեղաբաշխման մասին: 2012թ. Նոյեմբերի 28-ին ՀՀ ԿԲ-ն գրանցել է ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի Պարտատոմսերի ազդագիրը: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվությունը ներկայացված է ստորև բերված հղումներում` Հայտարարություն ԱՐՑԱԽ

26.09.2012
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ԵՌՕՐՅԱ ՀՐԱՇԱԼԻ ԱՐՇԱՎԸ ԴԵՊԻ ԱՐՑԱԽ
2012թ. սեպտեմբերի 21-23-ը տեղի ունեցավ երկար սպասված ու հիրավի անմոռաց արշավ դեպի ԱՐՑԱԽ աշխարհ: Իր հերթական արշավային ծրագրի շրջանակներում Արմսվիսբանկի աշխատակիցները ապրեցին անմոռանալի օրեր, որի ընթացքում հնարավորություն ունեցան զմայվելու Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի գեղատեսիլ բնությամբ և հայոց պատմամշակույթային հնագույն կոթողներով:

26.06.2012
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԻ ՈՒՐԱԽ ԱՐՇԱՎԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԵՂԱՏԵՍԻԼ ԲՆԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Բարձր գնահատելով Արմսվիսբանկի կորպորատիվ ոգին, որը հանդիսանում է Բանկի կարևորագույն արժեքներից մեկը, Արմսվիսբանկի անձնակազմը ոչ միայն միասին աշխատում է, այլև միասին հանգստանում:
Առողջ ապրելակերպի շրջանակներում ամառային հերթական արշավային ծրագիրն Արմսվիսբանկն իրականացրեց 2012թ-ի հունիսի 23-ին հետև

05.03.2012
“ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ-Ի 2012Թ.-Ի ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ
2012թ. մարտի 2-4-ը Աղվերանի Փարք Ռեզորթ հյուրանոցում կազմակերպվեց ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի 2012թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում: Եռօրյա միջոցառման ընթացքում Բանկն ամփոփեց նախորդ տարվա կատարողականը, քննարկեց Բանկի մրցակցային դիրքերը, ուժեղ և թույլ կողմերը,  ձեռքբերումներն ու ապագայի անելիքները Բանկի ռազմավարական զարգացման տեսանկյունից: Ստորաբաժանումների ղեկավարները հանդես եկան առանձին ելույթներով' քննարկելով իրենց ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանները, առկա հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները

28.02.2012
2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 22-ԻՆ ԱՎԱՐՏՎԵՑ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԻՆ ՄՐՑՈՒՅԹԸ, ՈՐԸ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՈՂՋ ՏԱՐԱԾՔՈՎ:
Մրցույթը նախաձեռնել էին Էդիտ - Պրինտ հրատարակչությունը և Երևանի քաղաքապետարանը: Այս մրցույթը նպատակաուղղված էր հատկապես մանկապատանեկան ընթերցանության զարգացմանն ու գրքի տարածմանը ամբողջ հանրապետությունում: Մրցույթի անաչառ գնահատման համար ստեղծվել էր հանձնաժողով, որի կազմում ընդգրկվել էին հանրապետության լավագույն մանկավարժները, մանկագիրները և դասագրքի հեղինակները:

02.09.2011
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ն ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄ 2010Թ.-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
Սույն թվականի մայիսի 30-ին գումարված Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը որոշում է կայացրել 2010թ.-ի ֆինանսական արդյունքներով իրականացնել շահութաբաժինների վճարում` մեկ բաժնետոմսի դիմաց 100 ՀՀ դրամի հաշվարկով:
   Իր կողմից որդեգրած շահութաբաժնային քաղաքականության համատեքստում Ընկերությունը նախատեսում է ֆինանսա-տնտեսական տարվա արդյունքներով շահույթի որոշակի մասի բաշխում բաժնետերերի միջև` մնացածի վերաներդրման պայմանով: Շահութաբաժիններ վճարելու որոշումը պայմանավորված էր նաև

02.09.2011
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 2011Թ-Ի ՀՈՒՆԻՍԻ 20-Ի ՆԻՍՏՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՈՐՈՇՈՒՄ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՐՏԱՀԵՐԹ ԺՈՂՈՎ ԳՈՒՄԱՐԵԼՈՒ
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ Տնօրենների Խորհրդի 2011թ-ի հունիսի 20-ի նիստում ընդունվել է որոշում բաժնետերերի ընդհանուր արտահերթ ժողով գումարելու մասին: Ժողովին կարող են մասնակցել 2011թ-ի հունիսի 21-ի դրությամբ Ընկերության բաժնետերերի ռեեստրում գրանցված բոլոր բաժնետերերը:
   Խորհուրդը հաստատել է Ժողովի օրակարգը Ընկերության կողմից բաժնետոմսերի լրացուցիչ թողարկման և տեղաբաշխման վերաբերյալ:

02.09.2011
2011Թ.-Ի ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-ԻՆ ՀՀ ԿԲ-Ն ԳՐԱՆՑԵԼ Է ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:
2011թ.-ի օգոստոսի 1-ին ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովը որոշում է կայացրել լրացուցիչ թվով 3,673,926 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին: Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է Ընկերության գործող բաժնետերերի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի կիրառմամբ, իսկ չտեղաբաշխված մասը ենթակա է վաճառքի ազատ բաժանորդագրության միջոցով:

02.09.2011
ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-Ն ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՒՄ Է ՇԱՀԱԲԱԺԻՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄ 2010Թ.-Ի ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐՈՎ
Սույն թվականի մայիսի 30-ին գումարված Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը որոշում է կայացրել 2010թ.-ի ֆինանսական արդյունքներով իրականացնել շահութաբաժինների վճարում` մեկ բաժնետոմսի դիմաց 100 ՀՀ դրամի հաշվարկով:
   Իր կողմից որդեգրած շահութաբաժնային քաղաքականության համատեքստում Ընկերությունը նախատեսում է ֆինանսա-տնտեսական տարվա արդյունքներով շահույթի որոշակի մասի բաշխում բաժնետերերի միջև` մնացածի վերաներդրման պայմանով: Շահութաբաժիններ վճարելու որոշումը պայմանավորված էր նաև 2010թ.-ի ֆինանսակ

02.09.2011
2011Թ.-Ի ՕԳՈՍՏՈՍԻ 30-ԻՆ ՀՀ ԿԲ-Ն ԳՐԱՆՑԵԼ Է <<ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ>> ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԻ ԱԶԴԱԳԻՐԸ:
2011թ.-ի օգոստոսի 1-ին ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ ԲԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովը որոշում է կայացրել լրացուցիչ թվով 3,673,926 հատ հասարակ անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխման մասին: Բաժնետոմսերի տեղաբաշխումը իրականացվելու է Ընկերության գործող բաժնետերերի կողմից բաժնետոմսերի ձեռքբերման նախապատվության իրավունքի կիրառմամբ, իսկ չտեղաբաշխված մասը ենթակա է վաճառքի ազատ բաժանորդագրության միջոցով:


1 ... 6 7 8 9 10