«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Պարտատոմսի դասը Անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ 10,000 հատ
Անվանական արժեք 100,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ 12 ամիս /մարման օր 29/01/2015/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: