«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ

Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ1,200,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ100,000 հատ
Անվանական արժեք10,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ60 ամիս /մարման օր 24/06/2019/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: