«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ
Բաժնետոմսի դասը Հասարակ անվանական բաժնետոմս
Թողարկման ծավալ 3,673,926,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ 3,673,926 հատ
Անվանական արժեք 1,000 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխման գին 1,110 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխման ծավալ 3,649,597,860 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխման քանակ 3,287,926 հատ
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: