Իրադարձություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

12.04.2018

«Քափարմ» ՓԲԸ-ի կողմից 22.06.2015թ. հիմնադրված «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի (գրանցված ՀՀ ԿԲ 06.07.2015թ.-ի թիվ 153Ա որոշմամբ) դադարեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի համաձայն մինչև 2018 թվականի ապրիլի 09-ը որևէ անձ չի դիմել իրեն պարատատեր ու իր պահանջը գրանցվելու համար: Միևնույն ժամանակ հայտարարում ենք, որ «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի միջանկյալ դադարեցման հաշվեկշիռը զրոյական է:


Բոլոր իրադարձությունները


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: