Իրադարձություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

16.04.2018

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից սույն թվականի ապրիլի 16-ին մարվել են 16.04.2015թ. թողարկված, 2.000.000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով AMSWISB21ER7 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը և վճարվել են վերջին արժեկտրոնները: Բացի այդ, նույն ամսաթվին Բանկը վճարել է նաև AMSWISB22ER5 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ընթացիկ արժեկտրոնները:


Բոլոր իրադարձությունները


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: