Նորություններ

ՎՃԱՐՎԵԼ ԵՆ AMSWISB22ER5 ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԸ

17.07.2018

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից սույն թվականի հուլիսի 16-ին վճարվել են 16.04.2015թ. թողարկված, 3.000.000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով AMSWISB22ER5 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ընթացիկ արժեկտրոնները:


Բոլոր Նորությունները


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: