Նորություններ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-Ը ՄԻԱՑԵԼ Է ԱԳՐՈՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ՝ ԼԻԶԻՆԳԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻՆ

18.09.2018
Ծրագրի շրջանակում տնտեսավարողները հնարավորություն ունեն լիզինգի պայմանագրով ձեռք բերել սարքավորումներ հետեւյալ ոլորտներում՝

-անասնաբուծություն, այդ թվում՝ տավարաբուծություն, ոչխարաբուծություն, խոզաբուծություն, թռչնաբուծություն, մեղվաբուծություն, ձկնաբուծություն, արդյունագործական գազանաբուծություն,
- բուսաբուծություն, այդ թվում՝ ջերմոցային տնտեսություն,
- սառնարանային տնտեսություն, այդ թվում` կաթի մթերման կայաններ,
- թարմ պտուղբանջարեղենի եւ հատիկաընդեղենի տեսակավորման, փաթեթավորման ու հատիկաընդեղենի զտման գործունեություն,
- սպանդանոցային տնտեսություն,
- ագրովերամշակող արդյունաբերություն,
- ագրոպարենային ոլորտի այլ գործունեություն:

Լիզինգը տրամադրվում է դրամով, մինչեւ 8 տարի ներառյալ մարման ժամկետով,  տարեկան մինչեւ 11% տոկոսադրույքով, որի մինչեւ 7 տոկոսային կետը սուբսիդավորում է պետությունը, որպեսզի լիզինգառուի կողմից վճարվող տարեկան տոկոսադրույքը կազմի 4%: Լիզինգառուն վճարում է լիզինգի առարկայի արժեքի 20%-ի չափով կանխավճար։ Ինչպես նաև, ծրագրի շրջանակներում ձեռքբերվող սարքավորումների արժեքը չպետք է գերազանցի 230մլն ՀՀ դրամը:

Բոլոր Նորությունները


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: