20.07.2018
ՊԱՐՈՆ ՍԻՐՄԱԿԵՍԻ ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑԸ «ՕՐԱԿԱՐԳ» ՀԱՂՈՐԴՄԱՆԸ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի խորհրդի նախագահ Վարտան Սիրմակեսը հարցազրույց է տվել Հանրային Հեռուստաընկերության «Օրակարգ» հաղորդմանը:17.07.2018
ՎՃԱՐՎԵԼ ԵՆ AMSWISB22ER5 ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՉ ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐԸ


06.07.2018
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ ՑՈՒՑԱԿՎԵԼ ԵՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-Ի 6 ՄԻԼԻՈՆ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐ ԾԱՎԱԼՈՎ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
<p>Սույնով տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հուլիսի 6-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայի կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում ցուցակվել է Բանկի 6 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր:</p>


22.06.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԲԱՑ ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
<p>

21.06.2018
ՖՈՆԴԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱՅՈՒՄ ՑՈՒՑԱԿՎԵԼ ԵՆ ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-Ի 3 ՄԻԼԻԱՐԴ ԴՐԱՄ ԾԱՎԱԼՈՎ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ սույն թվականի հունիսի 20-ին «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայի կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրորդային (Bbond) ցուցակում ցուցակվել է Բանկի 3 միլիարդ ՀՀ դրամ ծավալով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը:25.05.2018
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՄՆ ԴՈԼԱՐՈՎ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ (AMSWISB28ER2) ՁԵՌՔ ԲԵՐՄԱՆ ԳՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սիրով տեղեկացնում ենք, որ 24.05.2018թ. «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից թողարկվել է ԱՄՆ դոլարով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսեր (AMSWISB28ER2 հետևյալ պայմաններով.

Անվանական արժեքը ՝ 100 ԱՄՆ դոլար:

Քանակը՝ 60.000 հատ:

Թողարկման ընդհանուր ծավալը ՝ 6,000,000 ԱՄՆ դոլար, որից 700,000 ԱՄՆ դոլար անվանական ծավալով պարտատոմսերը ենթակա են գնման Շուկա ստեղծողների կողմից:

Արժեկտրոնի տոկոսադրույքը և վճարման պարբերականությունը՝ 6.5%, կիսամյակային:

          Տեղաբաշխումը իրականավում է բաց բաժանորդագրության միջոցով՝ 24.05.2018-22.06.2018 ժամանակահատվածում:25.05.2018
ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԹՈՂԱՐԿՎԱԾ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ (SWISS7) ՏԵՂԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սիրով ներկայացնում ենք «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից 24/05/2018թ. թողարկված և տեղաբաշխված անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի (SWISS7) տեղաբաշխման արդյունքները.

Տեղաբաշխման աճուրդի արդյունքները`

· աճուրդի եղանակը (բաց/փակ)` փակ աճուրդ

· աճուրդի ձևը` ստանդարտ

· ներկայացված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը գնման գնով (ՀՀ դրամ)` 4,970,737,835.62

· բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր ծավալը գնման գնով (ՀՀ դրամ)` 2,384,026,388.12

· բավարարված գնման հայտերի ընդհանուր անվանական ծավալը (ՀՀ դրամ)` 2,350,000,000

· տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման գինը (ՀՀ դրամ)` 50,299.06

· տեղաբաշխված արժեթղթերի կտրման եկամտաբերությունը` 11.34%

· տեղաբաշխված արժեթղթերի միջին կշռված եկամտաբերությունը` 11.1147%

· տեղաբաշխման օրը (օր/ամիս/տարի)` 24/05/201821.05.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԹՈՂԱՐԿՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույնով տեղակացնում ենք, որ 2018 թվականի մայիսի 24-ին «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն նախատեսում է իրականացնել անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի /թվով երկու տրանշների/ թողարկում և տեղաբաշխում:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխումն իրականացնելու է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, իսկ թողարկվող պարտատոմսերի ցուցակումից հետո Բորսայի այլ անդամի/ների կողմից իրականացվելու է նաև շուկա ստեղծողի (մարքեթ մեյքերի) գործառույթներ:

Պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ Կենտրոնական բանկում 2018թ մայիսի 17-ին, ՀՀ Կենտրոնական բանկի նախագահի N 1/348Ա որոշման հիման վրա:

Ազդագրի էլեկտրոնային տարբերակը ինչպես նաև Պարտատոմսերի տեղաբաշխման հիմնական պայմանները տեղադրված են «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի պաշտոնական ինտերնետային կայք էջում, www.armswissbank.am հասցեով:

Պարտատոմսերի տեղաբաշխմանը մասնակցել ցանկացողները կարող են դիմել «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ (37460) 757001, (37411) 757001:16.04.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից սույն թվականի ապրիլի 16-ին մարվել են 16.04.2015թ. թողարկված, 2.000.000 ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով AMSWISB21ER7 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերը և վճարվել են վերջին արժեկտրոնները: Բացի այդ, նույն ամսաթվին Բանկը վճարել է նաև AMSWISB22ER5 տարբերակիչ ծածկագրով անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսերի ընթացիկ արժեկտրոնները:

12.04.2018
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Քափարմ» ՓԲԸ-ի կողմից 22.06.2015թ. հիմնադրված «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի (գրանցված ՀՀ ԿԲ 06.07.2015թ.-ի թիվ 153Ա որոշմամբ) դադարեցման աշխատանքների իրականացման ժամանակացույցի համաձայն մինչև 2018 թվականի ապրիլի 09-ը որևէ անձ չի դիմել իրեն պարատատեր ու իր պահանջը գրանցվելու համար: Միևնույն ժամանակ հայտարարում ենք, որ «Ագրոքափ 1» փակ մասնագիտացված ներդրումային ֆոնդի միջանկյալ դադարեցման հաշվեկշիռը զրոյական է:
Prev. 1 2 3 4 5 ... 19


* Հայերեն և անգլերեն լեզուներով հրապարակված տեղեկատվության միջև որևէ անհամապատասխանության առկայության դեպքում անհրաժեշտ է առաջնորդվել հայերեն տարբերակով: