ՄԻՆ ԸՆԴ ՄԻՐ ՍՊԸ

Արևային կայանը ֆինանսավորվել է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից Գերմանահայկական Հիմնադրամ ԾԿԳ-ի Վերականգնվող Էներգիայի աջակցում ծրագրի միջոցներով։ 

Տեղադրման աշխատանքները կատարել է ՋիԷսԷս ՍՊԸ-ն։


Այլ նախագծեր

TEXWORLD LLC
ՏԵՔՍՈՒՈՐԼԴ ՍՊԸ
FRUCTUS LLC
ՖՐՈՒԿՏՈՒՍ ՍՊԸ
GRAIN MILL LLC
ԳՐԵԻՆ ՄԻԼԼ ՍՊԸ
SOFT PAPYRUS Co.Ltd
ՍՈՎԹ ՊԱՊԻՐՈՒՍ ՍՊԸ