ԼԻԴ ՄԵՉ ՍՊԸ

Արևային կայանը ֆինանսավորվել է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից Գերմանահայկական Հիմնադրամ ԾԿԳ-ի Վերականգնվող Էներգիայի աջակցում ծրագրի միջոցներով։
Տեղադրման աշխատանքները կատարել է Էկովիլ ՍՊԸ-ն։ 


Այլ նախագծեր

MARNIK LLC
ՄԱՌՆԻԿ ՍՊԸ
THEOPHARMA
ԹԵՈՖԱՐՄԱ
ANAHIT BARSEGHYAN PE
ԱՁ ԱՆԱՀԻՏ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
MIN AND MIR LLC
ՄԻՆ ԸՆԴ ՄԻՐ ՍՊԸ