ՆԵԿԱ ՍՊԸ

Արևային կայանը ֆինանսավորվել է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «Գերմանահայկական հիմնադրամ» ԾԿԳ-ի «Վերականգնվող էներգիայի աջակցում» ծրագրի միջոցներով։

Տեղադրման աշխատանքները կատարել է «ՍՄԱՐԹ ԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ն:


Այլ նախագծեր

ARMTEX GROUP LLC
ԱՐՄՏԵՔՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ
MARNIK LLC
ՄԱՌՆԻԿ ՍՊԸ
SLATSK CJSC
ՍԼԱՑՔ ՓԲԸ
LID MECH LLC
ԼԻԴ ՄԵՉ ՍՊԸ