ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ ՏՊԱԳՐԱՏՈՒՆ

Արևային կայանը ֆինանսավորվել է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից Գերմանահայկական Հիմնադրամ ԾԿԳ-ի Վերականգնվող Էներգիայի աջակցում ծրագրի միջոցներով։

Տեղադրման աշխատանքները կատարել է Սոլարոն ՍՊԸ-ն։

DJI_0666ա.jpg

DJI_0666.JPG

DJI_0666ա.jpg

DJI_0667.JPG


Այլ նախագծեր

SOFT PAPYRUS Co.Ltd
ՍՈՎԹ ՊԱՊԻՐՈՒՍ ՍՊԸ
FRUCTUS LLC
ՖՐՈՒԿՏՈՒՍ ՍՊԸ
NETSUK 438 LLC
ՆԵՑՈՒԿ 438 ՍՊԸ
SIS NATURAL CJSC
ՍԻՍ ՆԱՏՈՒՐԱԼ ՓԲԸ