ՇԻՐԱԿ ՄՈԼ

Արևային կայանը ֆինանսավորվել է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կողմից «Գերմանահայկական հիմնադրամ» ԾԿԳ-ի «Վերականգնվող էներգիայի աջակցում» ծրագրի միջոցներով։

Տեղադրման աշխատանքները կատարել է «էկովիլ» ՍՊԸ-ն:

Untitled-0.jpg

Untitled-1.jpg

Untitled-2.jpg

Untitled-3.jpg

Untitled-4.jpg

Այլ նախագծեր

 "SHAROSOLAR" INDUSTRIAL SOLAR POWER STATION
«ՇԱՐՈՍՈԼԱՐ» ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱՅԱՆ
THEOPHARMA
ԹԵՈՖԱՐՄԱ
EGHVARDSHIN OJSC
ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ ԲԲԸ
VOSKAN YEREVANTSY PRINTING AND PUBLISHING HOUSE
ՈՍԿԱՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ ՏՊԱԳՐԱՏՈՒՆ