ԱՐՍԱՆ 1-2

Արևային կայանները ֆինանսավորվել են ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ի կողմից Գերմանահայկական հիմնադրամ ԾԿԳ-ի Վերականգվող էներգիայի աջակցում ծրագրի միջոցներով։

Տեղադրման աշխատանքները կատարել է "SHTIGEN" ընկերությունը։


Այլ նախագծեր

VAN ARDI LLC
ՎԱՆ ԱՐԴԻ ՍՊԸ
EGHVARDSHIN OJSC
ԵՂՎԱՐԴՇԻՆ ԲԲԸ
LID MECH LLC
ԼԻԴ ՄԵՉ ՍՊԸ
SASSTEX LLC
ՍԱՍՍՏԵՔՍ ՍՊԸ