ԶՈՐ-ԱԳԱԹԱ ՍՊԸ

Արևային կայանը ֆինանսավորվել է European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) GEFF ծրագրի շրջանակում, GCF-ի և CIF-ի օժանդակությամբ։

 Տեղադրման աշխատանքները կատարել է «ԷԿՈՎԻԼ» ՍՊԸ-ն:

Այլ նախագծեր

THEOPHARMA
ԹԵՈՖԱՐՄԱ
AGATAT GOLD LLC
ԱԳԱԹԱՏ ԳՈԼԴ ՍՊԸ
MARNIK LLC
ՄԱՌՆԻԿ ՍՊԸ
SASSTEX LLC
ՍԱՍՍՏԵՔՍ ՍՊԸ