Հայաստանի Բանկերի Միություն,

Ֆինանսական Արբիտրաժ Կորյուն 19ա,

0009 ք. Երևան

Հեռ.՝ (+374 10) 52 77 31 (+374 10) 52 95 50

Ֆաքս.՝(+374 10) 52 77 31http://www.uba.am/arbitration/?pageid=208 *

* Բանկը պատասխանատվություն չի կրում սույն ինտերնետային կայքում ներկայացված տեղեկատվության մեջ, նյութերում, հրապարակումներում և այլ հաղորդագրություններում առկա սխալների համար: Բանկը պատասխանատվություն չի կրում սույն ինտերնետային կայքում ներկայացված տեղեկատվության, նյութերի, հրապարակումների և այլ հաղորդագրությունների հիման վրա ձեռնարկված միջոցառումների և (կամ) կատարված գործողությունների (անգործության) համար: