Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2022 |  306.2 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2022 |  31.9 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2022 |  92.9 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2022 |  117.9 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2022 |  109.9 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
II | 2022 |  84.2 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ