Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2021 |  318.1 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2021 |  817.4 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2021 |  508.6 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2021 |  411 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2021 |  556.8 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
I | 2021 |  543.1 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ