Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2023 |  498.9 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2023 |  324.4 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2023 |  343.9 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2023 |  279 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2023 |  302.6 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
II | 2023 |  224.3 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ