Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2023 |  1.5 MB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2023 |  105.5 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2023 |  108.4 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2023 |  104 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2023 |  111.9 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
IV | 2023 |  106.3 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ