Հաշվետվություններ

Բանկը հանրության ուշադրությանն է ներկայացնում իր գործունեության մասին ՀՀ օրենսդրությամբ պահանջվող տեղեկատվություն:

Եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2022 |  509.6 KB   download PDF file
Հաշվեկշիռ
IV | 2022 |  345.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2022 |  419.5 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2022 |  379.9 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2022 |  536.4 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2022 |  506.4 KB   download PDF file

Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ


Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ