Արտարժույթով և ոսկով գործառնություններ

Արտարժույթով գործառնություններ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ում Ձեր արտարժութային փոխարկումների հանձնարարականները կիրականացվեն առավել արդյունավետ պայմաններով` Ձեզ առաջարկելով տեղական և միջազգային շուկաների մրցունակ փոխարժեքներ` ցուցաբերելով անհատական մոտեցում և փոխանակման արագություն:

Փոխարկումն իրականացնելու համար Ձեզ անհրաժեշտ է ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի հետ կնքել փոխարկման հայտ ` նախապես Ձեր անհատական մենեջերի հետ համաձայնեցնելով փոխարժեքները:

ISO-ի կոդը ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ Անկանխիկ Կանխիկ
առք վաճառք առք վաճառք
USD ԱՄՆ դոլար 474.00 480.00 474.00 480.00
EUR Եվրո 550.00 557.00 549.00 558.00
GBP Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ 652.00 666.00 649.00 667.00
CHF Շվեյցարական ֆրանկ 514.00 523.00 512.00 524.00
RUB ՌԴ ռուբլի 6.74 6.89 6.73 6.90
JPY 10 Ճապոնական իեն 41.55 42.10 0.00 0.00
CNH Չինական յուան 73.76 75.76 0.00 0.00
XAU Ոսկի 27393.00 28018.00 0.00 0.00

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ն առաջարկում է նաև կատարման ավելի երկար ժամկետ ունեցող փոխարկային ֆորվարդային գործարքներ և սվոփ ածանցյալ գործիքներ, որոնք հնարավորություն են տալիս խուսափել արտարժույթի փոխարժեքի տատանման ռիսկից, լրացուցիչ միջոցների ներգրավման ծախսերից, դրամական միջոցները սառեցնելուց, թույլ են տալիս պլանավորել և կարգավորել դրամական հոսքերը:

Արտարժութային ֆորվարդ գործարքը Ձեզ հնարավորություն է տալիս իրականացնել արտարժույթի առք կամ վաճառք ապագայում՝ ֆորվարդային պայմանագրի կնքման օրը Բանկի հետ համաձայնեցված փոխարժեքով:

ISO-ի կոդը ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ 2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
առք վաճառք առք վաճառք առք վաճառք առք վաճառք առք վաճառք
USD ԱՄՆ դոլար 474.27 480.85 474.56 481.52 475.29 482.96 476.21 485.71 477.58 488.43
EUR Եվրո 550.42 557.99 550.86 558.87 551.96 560.67 553.50 564.10 555.58 567.51
CHF Շվեյցարական ֆրանկ 514.39 524.03 514.81 525.06 515.83 527.55 517.27 532.11 519.22 536.95
GBP Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ 652.50 667.31 653.03 668.62 654.33 671.80 656.15 677.60 658.62 683.77
RUB ՌԴ ռուբլի 6.73 6.90 6.73 6.92 6.71 6.94 6.67 6.98 6.62 7.02

Արտարժութային սվոփ գործիքը հնարավորություն է տալիս փոխանակել մի արժույթը մեկ այլ արժույթով սվոփ պայմանագրի կնքման օրը և իրականացնել հակադարձ գործարքը նույն փոխարժեքով՝ սվոփ պայմանագրում նախատեսված ժամկետում՝ վճարելով համապատասխան տոկոսադրույքը:

ISO-ի կոդը ԱՐՏԱՐԺՈՒՅԹ 2-7 օր 8-14 օր 15-31 օր 32-62 օր 63-95 օր
առք վաճառք առք վաճառք առք վաճառք առք վաճառք առք վաճառք
USD ԱՄՆ դոլար 9.25% -3.00% 8.25% -3.10% 7.25% -3.20% 7.00% -2.75% 6.75% -2.90%
EUR Եվրո 9.25% -4.00% 8.75% -4.10% 7.75% -4.20% 7.50% -3.75% 7.25% -3.90%
CHF Շվեյցարական ֆրանկ 10.25% -4.00% 10.25% -4.10% 10.25% -4.20% 10.25% -3.75% 10.25% -3.90%
GBP Մեծ Բրիտանիայի ֆունտ ստեռլինգ 10.25% -4.00% 10.25% -4.10% 10.25% -4.20% 10.25% -3.75% 10.25% -3.90%
RUB ՌԴ ռուբլի 10.25% 4.00% 10.25% 4.90% 8.25% 5.80% 7.75% 6.25% 7.25% 6.60%

Ոսկով գործառնություններ

ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը միանգամայն շահավետ պայմաններով իրականացնում է նաև գործառնություններ ոսկու ստանդարտ ձուլակտորներով և ոսկեդրամներով` պայմանագրային հիմունքներով` հիմք ընդունելով ոսկու միջազգային գները: Բանկի հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռնված ձեռք բերել 5, 10, 20, 50, 100, 250, 500 և 1000 գրամանոց ոսկու ստանդարտ ձուլակտորներ, ինչպես նաև 0.1, 0.25, 0.5 և 1 տրոյական ունցիա կշիռներով և համապատասխանաբար 10, 25, 50, 100 եվրո անվանական արժեքներով ոսկյա հուշադրամներ:

Անվանումը Քաշ Վաճառքի գին
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 5.00 164300.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 10.00 321400.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 20.00 628300.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 31.10 972600.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 50.00 1551400.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 100.00 3093200.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 250.00 0.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 500.00 0.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ 1000.00 0.00
Ստանդարտ ձուլակտոր /XAG/ 1000.00 0.00
Մետաղադրամ 100 eur 31.10 0.00
Մետաղադրամ 50 eur 15.55 636400.00
Մետաղադրամ 25 eur 7.78 0.00
Մետաղադրամ 10 eur 3.11 0.00

Հանդիսանալով ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի հաճախորդ` Դուք կստանաք նաև միջազգային արժութային շուկայի ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու օժանդակություն թե՛ տեղեկատվական ռեսուրսների և թե՛ մասնագիտական խորհրդատվության տեսքով:

Բանկը իրականացնում է նաև հնամաշ կամ վնասված դրամանիշների փոխանակում պիտանի դրամանիշներով:

Միջնորդավճարները սահմանվում են համաձայն հաշիվների բացման և վարման սակագների:

  • 75,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք գումարից ավել գործարք կնքելու դեպքում՝ փոխարժեքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:
  • Բանկի կողմից հայտարարաված արտարժույթի և ոսկու առք/վաճառքի փոխարժեքները կարող են գործարք կատարելու համար հիմք հանդիսանալ միայն տվյալ պահին հաճախորդի հաշվին համապատասխան գումարի առկայության պարագայում և հաճախորդի կողմից բանկի հետ նախօրոք գրավոր համաձայնեցված կապի միջոցով (ինտերնետ-բանկ, բանկ հաճախորդ, սպասարկման համար նախատեսված վայրում հաճախորդի ֆիզիկապես ներկա գտնվելը) փոխարկման հայտի (պայմանագրի) ստորագրումը: Այլ կապի միջոցներով (հեռախոս) բանկը փոխարկային հայտեր (պայմանագրեր) չի կնքում:
  • Բանկը կանխիկ փոխարկային գործառնություններ իրականացնում է միայն իր գործող հաշվետեր հաճախորդների հետ:
  • Հաճախորդի անուն ազգանունը / անվանումը, անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները, հաճախորդի ստորագրությունը / կնիքը կանխիկ փոխարկային գործառնության անդորրագրերի վրա պարտադիր է չորս հարյուր հազար դրամ գումարը գերազանցող առք ու վաճառքի գործառնությունների համար: