Հաճախ տրվող հարցեր

Ոչ, ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն (այսուհետ Բանկ) չի հանդիսանում շվեյցարական բանկ կամ շվեյցարական բանկի մասնաճյուղ, այլ Բանկը հիմնադրվել և գործունեություն է ծավալում ՀՀ օրենսդրության համաձայն: Բանկի միակ իրական և վերջնական շահառուն հանդիսանում է շվեյցարահայ գործարար Վարտան Սիրմակեսը, ով հանդիսանում է նաև աշխարհահռչակ «Ֆրանկ Մյուլլեր» ժամացույցներ արտադրող ընկերության հիմնադիր և միակ սեփականատեր:

Հաճախորդ դառնալու համար անհրաժեշտ է այցելել կամ զանգահարել Բանկ և ծանոթանալ Բանկի կողմից մատուցվող ծառայություններին ու հաշիվների բացման պայմաններին: Փոխհամաձայնության ձեռք բերման դեպքում` անհատական մենեջերը Ձեզ կներկայացնի հաշվի բացման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը :

Բանկի օնլայն բանկային ծառայությունները պաշտպանված են միջազգային ճանաչում ունեցող Symantec SSL անվտանգության գաղտնագրման համակարգով, որը ապահովում է անվտանգության բարձր մակարդակ և հուսալի պաշտպանվածություն:

Մոբայլ Բանկինգ հավելվածից օգտվելու համար դուք պետք է լինեք Բանկի Ինտերնետ-Բանկ համակարգի օգտագործող և կիրառեք նույն օգտագործողի անունն ու գաղտնաբառը (եթե ունեք Մոբայլ Թոքեն, ապա այն կարող եք կիրառել մեկանգամյա գաղտնաբառ գեներացնելու համար): Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը օգտագործելու համար անհրաժեշտ է առցանց App Store կամ Google Play Store հարթակներից ներբեռնել հավելվածը և տեղադրել այն ձեր բջջային հեռախոսի կամ պլանշետի մեջ:

Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է վարկեր, վարկային գծեր, օվերդրաֆթ, բանկային երաշխիքներ, ակրեդիտիվ, գնման պատվերի ֆինանսավորում, արտահանման խթանման ֆինանսավորում, նախագծային ֆինանսավորում, ֆակտորինգ և հաճախորդի կարիքներից բխող այլ ծառայություններ, որոնց մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով, այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Հիմնականում Բանկը ֆինանսավորում է միջին և խոշոր ձեռնարկություններին, որոնք ունեն կայուն գործող բիզնես, ձևավորված վարկային պատմություն և բարի համբավ գործարար աշխարհում՝ կապիտալ ներդրումների, էներգաարդյունավետության բարձրացման և/կամ շրջանառու միջոցների համալրման նպատակներով միջնաժամկետ կամ երկարաժամկետ վարկային գործիքների տեսքով, ինչպես նաև առևտրի ֆինանսավորման նպատակով՝ կարճաժամկետ ֆինանսավորման գործիքների տեսքով:

Բանկը սիրով կքննարկի Ձեր նոր նախաձեռնության ֆինանսավորման հարցը, սակայն դրա համար պետք է պահպանված լինեն առնվազն հետևյալ պայմանները՝

 • Նախաձեռնող անձը/անձինք կամ Ներդրողը պետք է բիզնեսի վարման բավականաչափ փորձ ունենա, իսկ վարկային պատմությունը պետք է լինի անթերի:
 • Ներդնողը պատրաստ պետք է լինի սեփական միջոցների հաշվին ֆինանսավորել ծրագրով նախատեսված անհրաժեշտ միջոցների առնվազն 30 տոկոսը:
 • Ներդրողը պետք է Բանկին առաջարկի բավարար ապահովություն (գրավ):

Գրավների ընտրության հարցում Բանկը նախապատվություն է տալիս անշարժ գույքին, արտադրական սարքավորումներին և հոսքային գծերին, տրանսպորտային միջոցներին և տեխնիկային և այլն:

Որպես կանոն Բանկը ինքնուրույն գրավների գնահատում չի իրականացնում, փոխարենը համագործակցում է տվյալ ոլորտում լավագույն փորձին և գիտելիքներին տիրապետող մասնագիտացված մի շարք կազմակերպությունների հետ:

Ֆիզիկական անձանց Բանկը տրամադրում է հիփոթեքային վարկեր առևտրային և բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և/կամ վերանորոգման/կառուցապատման նպատակով: Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են ինչպես սեփական միջոցների հաշվին, այնպես էլ ՛՛Ազգային հիփոթեքային ընկերություն՛՛ ՎՎԿ և ՛՛Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին՛՛ ծրագրերի շրջանակներում:

Սպառողական վարկերը տրամադրվում են բացառապես Բանկի կորպորատիվ հաճախորդներին:

Բանկից վարկ ստանալու համար անրաժեշտ է ներկայացնել վարկային հայտ, իսկ պահանջվող փաստաթղթերի ցանկը տարբերվում է` կախված վարկատեսակից: Փաստաթղթերի ցանկին կարող եք ծանոթանալ անհատների վարկավորման և կորպորատիվ հաճախորդների վարկերի պայմանների էջում կամ դիմել Բանկին՝ Բանկի աշխատակիցները սիրով կներկայացնեն Ձեր հուզող ցանկացած հարցի պատասխան:

Ֆակտորինգ կամ դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորում ասելով հասկանում ենք վաճառողի կողմից գնորդի պարտքի ստացման իրավունքի՝ դիսկոնտով (զեղչով) զիջումը Բանկին: Ֆակտորինգի մասին մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Հաճախորդներին ֆակտորինգի և միջազգային առևտրի ֆինանսավորման ծառայությունների շրջանակում Բանկն առաջարկում է ներքին՝ ռեգրեսով և առանց ռեգրեսի ֆակտորինգ, արտահանման և ներմուծման ֆակտորինգ (միջազգային ֆակտորինգ), դեբիտորական պարտքի ֆինանսավորում, նախաարտահանման ֆինանսավորում, ակրեդիտիվ, ինկասո և միջազգային բանկային երաշխիք:

Բանկում, որպես ֆիզիկական անձ, կարող եք ներդնել ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և Եվրոյով ժամկետային ավանդներ՝ 33-732 օր ժամկետով, իսկ որպես իրավաբանական անձ՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, Անգլիական ֆունտ ստեռլինգով և Եվրոյով՝ ժամկետային ավանդներ՝ 1-732 օր ժամկետով: Մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Ժամկետային ավանդ ներդնելու համար առկա են ավանդի նվազագույն ծավալի սահմանափակումներ՝

Ֆիզիկական անձի համարԻրավաբանական անձի համար
ՌԵԶԻԴԵՆՏՈՉ ՌԵԶԻԴԵՆՏ
AMD 10.000.000 20.000.000AMD 5.000.000
USD 20.000 40.000USD 10.000
EUR 20.000 40.000 EUR 50.000
      GBP 100.000

Բանկում կարող եք ներդնել ստանդարտ, փոփոխական և կուտակային ավանդներ, մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ Բանկի կայքից կամ զանգահարել Բանկի պաշտոնական կապի միջոցներով /հեռախոսահամարներով կամ փոստային հասցեով այդ թվում՝ հաճախորդների սպասարկման պորտալով նամակ ուղարկել/ կամ այցելել Բանկ:

Ֆիզիկական անձ հաճախորդը կարող է վաղաժամկետ լուծել ավանդային պայամանագիրը, իսկ իրավաբանական անձ հաճախորդները կարող են լուծել ավանդային պայմանագիրը Բանկի համաձայնությամբ և ավանդային պայմանագրով սահմանված հիմքերի դեպքում: Ավանդը վաղաժամկետ դադարեցնելու դեպքում Բանկը կատարում է վերահաշվարկ՝ ավանդի պայմանագրով նախատեսված կարգով և պայմաններով:

Բանկն առաջարկում է ծառայությունների լայն փաթեթ հաճախորդների տարբեր խմբերին, մասնավորապես՝

Բանկը, արժեթղթերի շուկայում ունենալով ռազմավարական հետաքրքրություններ, թողարկողներին առաջարկում է արժեթղթերի թողարկման և տեղաբաշխման կազմակերպման ծառայությունների ամբողջական փաթեթ, այդ թվում` մասնագիտական խորհրդատվություն, շուկայի վերլուծություն և արժեթղթերի թողարկման հետ կապված ֆինանսական ռիսկերի կառավարում: Տեղաբաշխման ընթացքում Բանկն օգտագործում է զարգացած երկրներում կիրառվող ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, այդ թվում համագործակցում է շուկայի այլ մասնակիցների հետ` տեղաբաշխման սինդիկատ ձևավորելու նպատակով:

Արժեթղթեր ձեռք բերելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է դառնալ Բանկի հաճախորդ և կնքել Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագիր: Այնուհետև, համապատասխան հանձնարարականներ տալու միջոցով կկարողանաք ներդրումներ կատարել Ձեր նախընտրած արժեթղթերում կամ օգտվելով էլետրոնային համակարգի հնարավորությունից նախատեսված ֆոնդային բորսաներում ինքնուրույն տեղադրել արժեթղթերի առքի և վաճառքի հայտեր և կնքել գործարքներ:

Բանկը Ձեզ հնարավորություն է տալիս մուտք գործել մի շարք երկրների արժեթղթերի շուկաներ` Հայաստան, ՌԴ, ԱՄՆ, եվրոպական խոշորագույն բորսաներ: Բանկի հետ Դուք կարող եք ընտրել ներդրումների աշխարհագրությունը և շուկաների տեսակները, որոնք կհամապատախանեն Ձեր ներդրումային ռազմավարությանը: Գործընկերների լայն շրջանակի շնորհիվ Բանկը Ձեզ համար կարող է ձեռք բերել մի շարք երկրների և տնտեսության տարբեր ճյուղերի արժեթղթեր` բաժնետոմսեր, պետական և կորպորատիվ պարտատոմսեր, ածանցյալ արժեթղթեր, ներդրումային հիմնադրամների փայեր և այլն:

Ներդրումների ռիսկերը որպես կանոն համեմատական են ակնկալվող եկամտաբերությանը: Որքան հուսալի է արժեթուղթը, այնքան ցածր է նրանից ստացվող շահույթը: Միևնույն ժամանակ ռիսկային գործիքները կարող են թույլ տալ կրկնապատկել, նույնիսկ եռապատկել Ձեր ներդրած կապիտալը մի քանի օրվա ընթացքում, սակայն ռիսկն այստեղ կարող է զգալիորեն բարձր լինել: Յուրաքանչյուր ներդրող ինքն է իր համար որոշում ակնկալվող եկամտաբերությունը` կշռված համապատասխան ռիսկով:

Ներդրումային կուտակային գործիքը թույլ է տալիս ներդրողին կատարել երկարաժամկետ խնայողություններ և միաժամանակ այդ խնայողությունները ներդնել հուսալի և բարձր եկամտաբերությամբ պետական պարտատոմսերում: Ընդ որում, ձեռք բերվող պարտատոմսերի եկամտաբերությունը սահմանվում է ներդրում կատարելու վերաբերյալ պայմանագրի կնքման պահին և չի փոփոխվում պայմանագրի գործողության ողջ ընթացքում: Բացի այդ պարտատոմսերից ստացված տոկոսային եկամուտը նույնպես վերաներդրվում է այդ պարտատոմսերում` ապահովելով ներդրման առավել բարձր եկամտաբերություն:

Պլաստիկ քարտեր կարող են ստանալ Բանկի հաշվետեր անհատ հաճախորդները ինչպես նաև իրավաբանական անձ հաճախորդները, նրանց սեփականատերերը, տնօրենները, ովքեր ունեն Բանկի հետ համագործակցության դրական պատմություն:

Քարտ պատվիրելու համար բանկ է ներկայացվում անձնագիր և Հանրային ծառայությունների համարանիշ:

Պլաստիկ քարտը կորցնելու կամ այն գողանալու դեպքում անհապաղ պետք է բլոկավորել քարտը, այնուհետև քարտը STOP LIST-ում ընդգրկելու հարցը քննարկել Բանկի համապատասխան աշխատակցի հետ:
Կորցրած քարտի վերաթողարկման հայտ կարող եք ներկայացնել բանկի էլ փոստով կամ այցելել բանկ։

Քարտը կասեցնելու բլոկավորելու համար հարկավոր է կատարել ներքոնշյալ գործողություններից որևէ մեկը․

 • Քարտի ինքնուրույն բլոկավորման համար անհրաժեշտ է՝ մուտք գործել ԱրմՍվիսԲանկի Մոբայլ Բանկինգ հավելված, ընտրել բլոկավորման ենթակա քարտը, սեղմել «Կարգավորումներ» կոճակը, այնուհետև սեղմել «Բլոկավորել քարտը» կամ
  մուտք գործել ԱրմՍվիսԲանկի Ինտերնետ Բանկինգ համակարգ, ընտրել քարտը, սեղմել քարտի տողի վրա, այնուհետև սեղմել «Բլոկավորել» կոճակը։
  Ինքնուրույն բլոկավորված քարտը հնարավոր է ինքնուրույն ապաբլոկավորել Ինտերնետ/մոբայլ բանկինգ հավելվածների միջոցով:
 • եթե ակտիվացրած է USSD ծառայությունյունը, Հայաստանյան համարով բջջային հեռախոսից կարելի է հավաքել *116# հրամանը և հետևել քարտի բլոկավորման հրահանգներին։
 • Աշխատանքային օրերին և աշխատանքային ժամերին զանգահարել Բանկ +374 60 757000 հեռախոսահամարով կամ ArCa պրոցեսինգային կենտրոնին (շուրջօրյա +374 10 592222) հեռախոսահամարով:

Ի՞նչ անել, եթե մոռացել եք Ձեր PIN կոդը: PIN կոդը մոռանալու դեպքում հաճախորդը կարող է նամակ գրել հեռահար համակարգերի միջոցով քարտի PIN կոդի վերաթողարկման համար կամ մոտենալ Բանկ և վերականգնել PIN կոդը:

Կատարել քարտի բլոկավորում (տես Ինչպե՞ս է հնարավոր բլոկավորել քարտը) այնուհետև այցելել բանկ քարտը ետ ստանալու համար։

Եթե բանկոմատը գտնվում է Բանկի գլխամասային գրասենյակի տարածքում՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Եթե քարտն առգրավվել է ՀՀ այլ բանկերի բանկոմատներում, քարտը կտրամադրվի քարտապանին՝ Բանկի կողմից այն ստանալու կամ ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրը: Հաճախորդին զանգահարելու միջոցով տեղեկացվում է քարտի Բանկում լինելու մասին:

Գումարը բանկոմատում մոռանալու դեպքում պետք է զանգահարել կամ դիմել Բանկ՝ ներկայացնելով գործարքի բողոքարկման հայտ:

Գաղտնաբառը փոփոխել կամ ճշտել ցանկանալու դեպքում հարկավոր է անձնագրով մոտենալ Բանկ, կամ նամակ ուղարկել Մոբայլ/ինտերնետ բանկինգ համակարգերի միջոցով: Գաղտնաբառը մոռանալու դեպքում Բանկ զանգահարելիս քարտապանին կտրվեն լրացուցիչ հարցեր` վերջինիս նույնականացնելու նպատակով:

Այո, PIN կոդը կարելի է փոխել ինքնուրույն՝ բանկոմատի համապատասխան մենյուն ընտրելու միջոցով:

Ի՞նչ է MasterCard SecureCode-ը և ինչպես է այն աշխատում: MasterCard SecureCode-ը նախատեսված է Ձեր միջոցներն ու քարտի տվյալներն առցանց միջավայրում ապահով օգտագործելու համար: 3D secure տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս իրականացնել քարտապանների լրացուցիչ նույնականացում, որը ենթադրում է յուրաքանչյուր իրականացվող վճարման հաստատում 1-անգամյա օգտագործման համար նախատեսված կոդով, ինչն առավել անվտանգ է դարձնում գործարքը վճարում կատարող անձի համար:
Քարտապանը պետք է ակտիվացնի SMS ծանուցումների ծառայությունը: Ինտերնետային կայքը, որի միջոցով կատարվում է գործարքը, նույնպես պետք է գրանցված լինի MasterCard® SecureCode™ համակարգում: Այն կայքերը, որոնք գրանցված են նշված համակարգում, իրենց վճարման էջում ունեն MasterCard® SecureCode™ ապրանքանիշ: Ինտերնետային կայքում MasterCard քարտով առցանց վճարում կատարելիս Դուք կստանաք ծածկագիրը և կմուտքագրեք այն պահանջվող դաշտում: Վավեր ծածկագիր մուտքագրելիս գործարքը կկատարվի, իսկ սխալ ծածկագիր մուտքագրելիս՝ գործարքը կմերժվի:

Այո հնարավոր է.

 • Քարտապանը հեռահար համակարգերի միջոցով կարող է ինքնուրույն փոփոխել քարտի օրական կանխիկացման գումարի և քանակի սահմանաչափերը (մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ և 10 հատ):
 • Քարտի օրական կանխիկացման սահմանաչափը (մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ և 10 հատ) նշված սահմանաչափերից ավել ժամանակավորապես կամ մինչև քարտի գործողության ժամկետի ավարտը սահմանաչափը փոփոխելու նպատակով քարտապանը ներկայացնում է գրավոր դիմում:
 • Բանկի տարածքում տրամադրվելու դեպքում՝ քարտը և PIN կոդը քարտապանի կողմից ստանալուց հետո՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում,
 • առաքման եղանակով տրամադրելու դեպքում՝ քարտը ակտիվացնելու համար քարտապանի և Բանկի միջև կապ հաստատվելուց հետո՝ 1 (մեկ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի կողմից քարտապանին պատշաճ նույնականացման պարագայում,
 • OTP (one-time password)-ի կիրառմամբ PIN կոդի ձևավորման դեպքում՝ քարտապանի կողմից PIN կոդը բանկոմատի միջոցով սահմանելու գործընթացի բարեհաջող ավարտի պահին:

Բանկը թողարկում է MasterCard Standard, MasterCard Gold և MasterCard Business տեսակի քարտեր:

Փոխանցում կարող եք իրականացնել բանկոմատների, ԻնտերնետԲանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի միջոցով։ Հայաստանի տարածքում գանձվող միջնորդավճարը կազմում է 0,3%:

Այո, MasterCard MoneySend ծառայության միջոցով (եթե ստացող քարտը չունի սահմանափակումներ): Քարտից քարտ փոխանցումները կատարվում են բավականին արագ՝ 24/7 ռեժիմով։ Փոխանցում կարող եք իրականացնել ԻնտերնետԲանկինգ/Մոբայլ-Բանկինգ համակարգի միջոցով և միջնորդավճարը կազմում է 1.5%, նվազագույնը 1,000 ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար, ԵՎՐՈ, Ռուսական ռուբլի, Անգլիական Ֆունտ ստերլիգ, Չինական յուան, Վրացական լարի, Շվեյցարական ֆրանկ, Շվեդական կրոն։

Այո, բանկն ունի GPI Tracker համակարգ, որը հնարավորություն է տալիս բացահայտել բանկին ուղարկված և բանկից ուղարկվող միջազգային փոխանցումները:

Այո, Ինտերնետ կամ Մոբայլ Բանկինգ համակարգերի միջոցով իրականացված միջազգային փոխանցումների ընթացքին կարելի է ինքնուրույն հետևել նույն համակարգերի գործիքակազմի միջոցով, եթե տվյալ բանկը միացած է GPI Tracker համակարգին:

Այո, բանկը համագործակցում է առաջնակարգ միջազգային ֆինանսական հաստատությունների հետ և կարող է տրամադրել նշված ծառայությունները:

Բանկի կողմից փոխանցումը կատարվում է 1 բանկային օրվա ընթացքում և սովորաբար, եթե չկա թղթակից և շահառու բանկերի կողմից լրացուցիչ պարզաբանման կամ ստուգման խնդիր, փոխանցումը նույն կամ հաջորդ օրը հասնում է շահառուին:

ՀՀ-ում IBAN կոդ դեռևս չի կիրառվում:
IBAN կոդը կիրառվում է այն բոլոր երկրներում, որոնք անցել են այս համակարգին փոխանցումներ իրականացնելու ժամանակ:

Միջազգային փոխանցումներ կատարելիս հաճախորդը ինքն է ընտրում` ցանկանում է միջնորդավճարն ինքը ամբողջությամբ վճարել, որպեսզի շահառուն գումարը ամբողջական ստանա, թե մի մասն է ցանկանում վճարել, որի արդյունքում միջնորդ բանկերը կկատարեն համապատասխան գանձումները, ինչը կպահվի փոխանցվող գումարից:

Միջազգային մուտքային փոխանցումների կրեդիտագրման ժամանակ Բանկը որևէ գանձում չի կատարում:

Այո, փոխանցումը կարող է կատարվել ինչպես միջազգային փոխանցման, այդպես էլ քարտային փոխանցման ձևով, եթե տվյալ քարտը թողարկող բանկն ունի այդ հնարավորութունը, և եթե տվյալ քարտը չունի փոխանցումներ ստանալու սահմանափակումներ:

 • Միջազգային փոխանցումը կատարվում է ՍՎԻՖՏ համակարգով,
 • Քարտային փոխանցումը կատարվում է Մանի Սենդ (Money Send) համակարգով:
  Գործարքի արժույթը որոշվում է ըստ ստացողի հաշվի կամ քարտի արժույթի, միջնորդավճարը՝ 1,5 % (մինիմում 1000 դրամ):

Այո, սակայն պետք է նախապես համաձայնեցնել գործարքը բանկի համապատասխան ստորաբաժանումների հետ:

Այո, եթե տվյալ պետությունում գրանցված բանկն ունի թղթակցային հարաբերություններ ՀՀ ռեզիդենտ որևէ բանկի հետ: