Ապահովագրություն

Հարգելի Հաճախորդ

Սիրով տեղեկացնում ենք Ձեզ, որ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն, նպատակ ունենալով իր Հաճախորդների սպասարկումը դարձնել առավել հարմարավետ և ամբողջական, որպես ապահովագրական գործակալ «Նաիրի Ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ի, «Լիգա Ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ի, «ՌԵԳՈ» ԱՓԲԸ և «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ի միջոցով մատուցում է ապահովագրության հետևյալ տեսակները այն դեպքերում, որտեղ Արմսվիսբանկ ՓԲԸ-ն հանդես է գալիս որպես շահառու.

  • Դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն
  • Ցամաքային տրանսպորտի ապահովագրություն (բացառությամբ երկաթուղային տրանսպորտի)
  • Հրդեհից, բնական աղետներից և գույքին հասցված այլ վնասներից


Ապահովագրական պայմանագրերը կարող են վերակնքվել կամ վերաձևակերպվել ապահովադրի գրավոր դիմումի հիման վրա՝ համաձայն տվյալ պահին «Նաիրի Ինշուրանս» Ապահովագրական ՍՊԸ-ում, «Լիգա Ինշուրանս» ԱՓԲԸ-ում, «ՌԵԳՈ» ԱՓԲԸ-ում և «ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԱՓԲԸ-ում գործող պայմանների:

Մատուցվող ծառայությունների պայմաններին և սակագներին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ (Նաիրի Ինշուրանս)

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմաններ (Նաիրի Ինշուրանս)

Գույքի ապահովագրության պայմաններ (Նաիրի Ինշուրանս)

Ապահովագրության սակագներ և պայմաններ (Նաիրի Ինշուրանս)

Անհրաժեշտ փաստատթղթերի ցանկ (Նաիրի Ինշուրանս)

Ավտոմեքենաների կամավոր ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Շինությունների, բնակարանների, տնային և այլ գույքի, գույքի սեփականատերերի (տնօրինողների) քաղաքացիական պատասխանատվության կամավոր ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Ձեռնարկությունների գույքի և գործունեության ընդհատման հետևանքով առաջացած վնասներից ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Փոխադրվող գույքի (բեռների) ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Հիփոթեքային պարտավորության ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Արտասահման մեկնողների (աջակցության) ապահովագրության պայմաններ (Լիգա Ինշուրանս)

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրութան պայմաններ (ՌԵԳՈ)

Ավտոտրանսպորտային միջոցի ապահովագրության պայմաններ (ՌԵԳՈ)

Գույքի ապահովագրության պայմաններ (Ֆիզիկական անձանց) (ՌԵԳՈ)

Գույքի ապահովագրության պայմաններ (Իրավաբանական անձանց) (ՌԵԳՈ)

Շինարարական և մասնագիտացված տեխնիկայի ապահովագրության պայմաններ (ՌԵԳՈ)

Դժբախտ պատահարներից կամավոր ապահովագրության կանոններ (ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ)

Տրանսպորտային միջոցների կամավոր ապահովագրության կանոններ (ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ)

Հրդեհից և այլ վտանգներից գույքի և քաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրության համապարփակ կանոններ (ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ)

Ապահովագրական սակագներ (ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ)