28.03.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2023թ-ի մարտի 28-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է AMSWISB2FER5 (AMD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսի արժեկտրոնի վճարում` անվանական արժեքի 4.25%-ի չափով:22.02.2023
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2023թ-ի նոյեմբերի 22-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է AMSWISB29ER0 (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսի արժեկտրոնի վճարում` անվանական արժեքի համապատասխանաբար 1.50%-ի չափով:15.12.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի դեկտեմբերի 15-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB25ER8) (EUR) և (AMSWISB24ER1) (USD) տարբերակիչ ծածկագրերով կորպորատիվ պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարումները` անվանական արժեքի համապատասխանաբար 2.50%-ի և 3.3750% -ի չափով:24.11.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի նոյեմբերի 24-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է AMSWISB27ER4 (AMD) և AMSWISB28ER2 (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի համապատասխանաբար 5.75%-ի և 3.25%-ի չափով:22.11.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի Նոյեմբերի 22-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB29ER0) (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի 1.5%-ի չափով:28.09.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի սեպտեմբերի 28-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ -ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB2FER5) (AMD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի 4.25%-ի չափով:22.08.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի օգոստոսի 23-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ -ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB29ER0) (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի 1.5000 %-ի չափով:15.06.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի հունիսի 15-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB24ER1) (USD) և (AMSWISB25ER8) (EUR) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի համապատասխանաբար 3.3750% և 2.5000 %-ի չափով:01.06.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի Հունիսի 1-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ -ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB2CER2) (AMD), (AMSWISB2DER0) (USD) և (AMSWISB2EER8) (EUR) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի համապատասխանաբար 4.50%, 3.00%-ի և 1.75%-ի չափով:24.05.2022
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-Ը ՎՃԱՐԵԼ Է ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆՆԵՐ

Սույնով տեղեկացնում ենք, որ 2022թ-ի մայիսի 24-ին ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ի կողմից իրականացվել է (AMSWISB27ER4) (AMD) և (AMSWISB28ER2) (USD) տարբերակիչ ծածկագրով պարտատոմսերի արժեկտրոնների վճարում` անվանական արժեքի համապատասխանաբար 5.75% և 3.25%-ի չափով:
1 2 3 4 5 ... 28