Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 
Հաշվեկշիռ
III | 2022 |  332.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
III | 2022 |  409.1 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
III | 2022 |  399.7 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
III | 2022 |  518.1 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
III | 2022 |  506.7 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
III | 2022 |  279.7 KB   download PDF file