Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 
Հաշվեկշիռ
IV | 2021 |  336.9 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
IV | 2021 |  419 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
IV | 2021 |  425.3 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
IV | 2021 |  530 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
IV | 2021 |  903.1 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
IV | 2021 |  351.3 KB   download PDF file