Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 
Հաշվեկշիռ
I | 2023 |  68.6 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2023 |  109 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2023 |  83 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2023 |  93.1 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2023 |  88.8 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2023 |  308.8 KB   download PDF file