Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 
Հաշվեկշիռ
II | 2021 |  343.3 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
II | 2021 |  422.4 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
II | 2021 |  426.2 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
II | 2021 |  540.5 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
II | 2021 |  499.7 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
II | 2021 |  337.5 KB   download PDF file