Նախկին եռամսյակային հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ 
Հաշվեկշիռ
I | 2024 |  106.2 KB   download PDF file
Եկամուտ-ծախսերի հաշվետվություն
I | 2024 |  108.4 KB   download PDF file
Կապիտալի փոփոխության հաշվետվություն
I | 2024 |  104.3 KB   download PDF file
Դրամական միջոցների շրջանառության հաշվետվություն
I | 2024 |  108.7 KB   download PDF file
Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ
I | 2024 |  105.7 KB   download PDF file
Հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ
I | 2024 |  1.5 MB   download PDF file