Եվրոպական Ներդրումային Բանկը աջակցում է «ԵՄ հարևանության քաղաքականությանը» Արևելյան գործընկերության երկրներում:

2015թ.-ի ապրիլին Արմսվիսբանկի և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև համագործակցության պայմանագիր է կնքվել գյուղատնտեսության և տուրիզմի ոլորտներում ծրագրերի իրականացվման նպատակով:

Եվրոպական Ներդրումային Բանկի կողմից ֆինանսավորվող ՓՄՁ ֆինանսավորման վարկային ծրագրի շրջանակներում Բանկը տրամադրում է վարկեր ՀՀ դրամով, շուկայականից ցածր տոկոսադրույքով՝ տարեկան 12%-ով, մինչև 7.5 տարի մարման ժամկետով և մայր գումարի մարման մինչև 2 տարի արտոնյալ հնարավորությամբ: