Ներդրումային վարկեր

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ»-ն առաջարկում է ներդրումային վարկեր` ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող անձանց կանոնադրական կապիտալում մասնակցության ձեռքբերման նպատակով

Այս վարկատեսակը հիանալի հնարավորություն է ընձեռում Ձեր նախընտրած ոլորտում գործող որևէ կազմակերպությունում մասնակցություն ձեռք բերել և հետագայում շարունակաբար եկամուտներ ստանալ այդ ներդրումից:

www.abcfinance.am

https://www.abcfinance.am/finhelper/

*Բանկը պատասխանատվություն չի կրում իր ինտերնետային կայքում հղված այլ անձանց ինտերնետային կայքերի բովանդակության ստույգության և արժանահավատության,այնտեղ տեղադրված գովազդների, ինչպես նաև երրորդ անձանց կողմից այդ կայքերում տեղադրված տեղեկատվության օգտագործման հնարավոր հետևանքների համար: