«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Պարտատոմսի դասը Անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ 10,000 հատ
Անվանական արժեք 100,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ 6 ամիս /մարման օր 17/10/2013/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ