«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Պարտատոմսի դասը Անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ 856,900,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ 8,569 հատ
Անվանական արժեք 100,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ 6 ամիս /մարման օր 27/01/2014/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ