«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Պարտատոմսի դասը Անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ 500,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ 5,000 հատ
Անվանական արժեք 100,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ 6 ամիս /մարման օր 11/06/2014/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ