«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ
Պարտատոմսի դասը Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ 10,000 հատ
Անվանական արժեք 100,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս /մարման օր 23/04/2017/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ