«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐ

Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ 1,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ100,000 հատ
Անվանական արժեք10,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ36 ամիս /մարման օր 07/10/2017/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ