«ԱՐՄԵՆԻԱՆ ՔԱՓԸՐ ՓՐՈԳՐԱՄ»ՓԲԸ-Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Պարտատոմսի դասը

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Ազդագիր

Հավելված 1. Գույքի նկարագիրը

Հավելված 2. Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հավելված 3. Պարտատոմսերի
ձեռք բերման հայտ


Հաշվետվություններ

Annual report

Report Fin I Q

Report Fin II QԳնի հաշվարկ

Թողարկման ծավալ

500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

50,000 ՀՀ դրամ

Քանակ

10,000 հատ

Շրջանառության ժամկետ

18 ամիս (պարտատոմսերը մարվել են 26.03.2009 թ.)

Եկամտաբերություն

10% տարեկան

Ապահովվածություն

«Լեռնամետալուրգիայի ինստիտուտ» ՓԲԸ երաշխավորություն

Արժեկտրոնների վճարում

6 ամիս աճախականությամբ
(26.03.2008թ., 26.09.2008թ. և 26.03.2009թ.)

Թողարկման կազմակերպիչ և
գլխավոր տեղաբաշխող

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորված շուկա

Հայաստանի ֆոնդային բորսա, Bbond հարթակ