«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ԵՐՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասը Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսՀայտարարություն (3տրանշ)
Թողարկման ծավալ 5,000,000 ԱՄՆ դոլարԱզդագիր
Թողարկման քանակ 5,000 հատ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովի արձանագրություն
Անվանական արժեք 1,000 ԱՄՆ դոլար ԿԲ որոշում
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն 8.5% / եռամսյակային
Շրջանառության ժամկետ 60 ամիս /մարման օր 27/04/2020/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ