«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ԵՐԿՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասը Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսՀայտարարություն (2տրանշ)
Թողարկման ծավալ 3,000,000 ԱՄՆ դոլարԱզդագիր
Թողարկման քանակ 3,000 հատ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովի արձանագրություն
Անվանական արժեք 1,000 ԱՄՆ դոլար ԿԲ որոշում
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն 8.0% / եռամսյակային
Շրջանառության ժամկետ 48 ամիս /մարման օր 16/04/2019/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ