«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ԱՌԱՋԻՆ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասը Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմսՀայտարարություն (1տրանշ)
Թողարկման ծավալ 2,000,000 ԱՄՆ դոլարԱզդագիր
Թողարկման քանակ 2,000 հատ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի բաժնետերերի ժողովի արձանագրություն
Անվանական արժեք 1,000 ԱՄՆ դոլար ԿԲ որոշում
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն 7.5% / եռամսյակային
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս /մարման օր 16/04/2018/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ