«ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ-Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Պարտատոմսի դասը

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Ազդագիր

Հավելված. Ֆինանսական հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ
Report-001-09.11.2007

Report-002-15.11.2007

Report-003-16.11.2007

Report-004-28.11.2007

Annual

Report-09.10.2008

Report-III Q 2008

Report-25.11.2008

Report-05.12.2008Գնի հաշվարկ

Թողարկման ծավալ

350,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

50,000 ՀՀ դրամ

Քանակ

7,000 հատ

Շրջանառության ժամկետ

18 ամիս (պարտատոմսերը մարվել են 02.02.2009թ.)

Եկամտաբերություն

10.5% տարեկան

Ապահովվածություն

Ընկերության մասնակցի `
Հենրիկ Զախարյանցի երաշխավորությունը

Արժեկտրոնների վճարում

6 ամիս հաճախականությամբ
(31.01.2008թ., 31.07.2008թ. և 02.02.2009թ.)

Թողարկման կազմակերպիչ և
գլխավոր տեղաբաշխող

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորված շուկա

Հայաստանի ֆոնդային բորսա, Bbond հարթակ