«ԷՔՍՊՐԵՍ ԿՐԵԴԻՏ ՈՒՎԿ»ՓԲԸ-Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Պարտատոմսի դասը

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Ազդագիր

Կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ

Հաշվետվություններ Report - 002 23.10.2008

Report - 003_ Fin_3Q

Report - 004 16.12.2008

Report - 005 16.12.2008

Annual Report 2008


Գնի հաշվարկ

Թողարկման ծավալ

150,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

25,000 ՀՀ դրամ

Քանակ

6,000 հատ

Շրջանառության ժամկետ

18 ամիս (պարտատոմսերը մարվել են 29.01.2010թ.)

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն

12% տարեկան

Արժեկտրոնների վճարում

6 ամիս հաճախականությամբ (29.01.2009թ., 29.07.2009թ., 29.01.2010թ.)

Տեղաբաշխող Հաշվարկային բանկ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորված շուկա

Հայաստանի ֆոնդային բորսա, Bbond հարթակ (մինչև 25.12.2008)

26.12.2008-ից չի շրջանառվել որևէ կարգավորված շուկայում