«ՀԱՅՌՈՒՍԳԱԶԱՐԴ» ՓԲԸ-Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ

Պարտատոմսի դասը

Անվանական արժեկտրոնային պարտատոմս

Ազդագիր

Կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկՀաշվետվություններ
Report Fin II Q

Report Fin IIIQ

Annual report

Reports-IIQ-2009

Գնի հաշվարկ

Թողարկման ծավալ

1,000,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական արժեք

50,000 ՀՀ դրամ

Քանակ

20,000 հատ

Շրջանառության ժամկետ

36 ամիս (պարտատոմսերը մարվելու են 07.07.2011թ)

Արժեկտրոնային եկամտաբերություն

9.5% տարեկան

Տեղաբաշխման եկամտաբերություն

10% տարեկան

Արժեկտրոնների վճարում

6 ամիս հաճախականությամբ
(07.01.2009թ., 07.07.2009թ., 07.01.2010թ., 07.07.2010թ., 07.01.2011թ. 07.07.2011թ.)

Գլխավոր տեղաբաշխող Հաշվարկային բանկ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Կարգավորված շուկա

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ, Abond հարթակ