ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ  ՎԵՑԵՐՈՐԴ ՏՐԱՆՇ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական արժեկտրոնային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ2,000,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ40,000 հատ
Անվանական արժեք50,000 ՀՀ դրամ
Արժեկտրոն / վճարման պարբերականություն12.75% / կիսամյակային
Շրջանառության ժամկետ48 ամիս /մարման օր 15/06/2021/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ

Հայտարարություն

Ազդագիր