«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ  ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 14-րդ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ637,300,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ63,730 հատ
Անվանական արժեք10,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ12ամիս /մարման օր 20/05/2017/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ