«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ  ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 15-րդ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ1,500,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ150,000 հատ
Անվանական արժեք10,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ12ամիս /մարման օր 23/06/2017/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ