«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԶԵՂՉԱՏՈԿՈՍԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 16-րդ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ2,000,000,000 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված ծավալ1,384,000,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ138,400 հատ
Անվանական արժեք10,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ36 ամիս /մարման օր 09/11/2019/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ