«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԱՐԺԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 17-րդ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ
Պարտատոմսի դասըԱնվանական զեղչատոկոսային պարտատոմս
Թողարկման ծավալ3,616,000,000 ՀՀ դրամ
Տեղաբաշխված ծավալ2,126,600,000 ՀՀ դրամ
Թողարկման քանակ212,660 հատ
Անվանական արժեք10,000 ՀՀ դրամ
Շրջանառության ժամկետ36ամիս /մարման օր 28/11/2019/
Տեղաբաշխման կազմակերպիչ և հաշվարկային բանկ«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ