«ԱՐՑԱԽ ՀԷԿ» ԲԲԸ-Ի ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐ

Բաժնետոմսի դասը

Հասարակ անվանական բաժնետոմս

Թողարկման ծավալ

1,400,000,000 ՀՀ դրամ

Թողարկման քանակ

1,400,000 հատ

Անվանական արժեք

1,000 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման գին

1,110 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման ծավալ

1,554,000,000 ՀՀ դրամ

Տեղաբաշխման քանակ

1,400,000 հատ

Տեղաբաշխման կազմակերպիչ

և հաշվարկային բանկ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ