«ՎԱԼԼԵՏՏԱ» ՍՊԸ-Ի ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԸ
Պարտատոմսի դասը Անվանական արժեկտրոնային մասնակի մարումներով պարտատոմս Ազդագիր
Թողարկման ծավալ 500,000,000 ՀՀ դրամ Կից ներկայացվող փաստաթղթերի ցանկ
Անվանական արժեք 50,000 ՀՀ դրամ Հաշվետվություններ
Քանակ 10,000 հատ Report_ 09.10.2008
Շրջանառության ժամկետ 36 ամիս (մարումը կատարվում է 2 հավասարաչափ մասնակի մարումների միջոցով. I մասնակի մարումը կատարվելու է 02.09.2010թ., II մարումը` 02.09.2011թ.) Report III Q 2008.pdf
Եկամտաբերություն 11% տարեկան Report 25.11.2008.pdf
Արժեկտրոնների վճարում 6 ամիս հաճախականությամբ (02.03.2009թ., 02.09.2009թ., 02.03.2010թ., 02.09.2010թ., 02.03.2011թ. և 02.09.2011թ.) Report 05.12.2008.pdf
Տեղաբաշխող Հաշվարկային բանկ Annual Reports 2008
Կարգավորված շուկա «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ, Bbond հարթակ Report IIQ 2008 Report IIQ 2009