Նորություններ

«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-Ի ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻՆ ՇՆՈՐՀՎԵԼ Է…

20.05.2007
«ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի չորս աշխատակցի Կենտրոնական բանկի կողմից շնորհվել է Արժեթղթերի շուկայում ընդհանուր մասնագիտական որակավորման հավաստագիր, իսկ ևս չորսին` Արժեթղթերի շուկայում պահառուի մասնագետի որակավորման հավաստագիր:

Բոլոր Նորությունները