Նորություններ

ՀԱՄԱԼՐՎԵԼ Է «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԸ

15.01.2014
2013թ. դեկտեմբերի 28-ին, «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի կանոնադրական հիմնադրամն ավելացել է 3.098.040.600 (երեք միլիարդ իննսունութ միլիոն քառասուն հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամի չափով. թողարկվել է 14588 անվանական բաժնետոմս` յուրաքանչյուրը 600 հազար դրամ անվանական արժեքով: Այժմ այն կազմում է 10.100.040.600 (տաս միլիարդ մեկ հարյուր միլիոն քառասուն հազար վեց հարյուր) ՀՀ դրամ: «ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ի 80% բաժնետեր է հանդիսանում «Ֆրանկ Մյուլլեր Ուոչլանդ» ընկերության հիմնադիր և գործադիր տնօրեն Վարդան Սիրմաքեսը, իսկ 20% բաժնետեր <<Բելեգինգսմաչեփիջ Ջոնգո>> ՍՊԸ-ն:

Բոլոր Նորությունները