Նորություններ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԵՐԻ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ՄԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

31.08.2021

Հարգելի հաճախորդ,

Ձեր կողմից սպառողական վարկերի մասով վաղաժամկետ մարում կատարելու պարագայում կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը ենթակա է նվազեցման, որի մասով կարող եք դիմել համապատասխան ստորաբաժանմանը և անհրաժեշտ փաստաթղթերի առկայության դեպքում ստանալ վերադարձման ենթակա գումարը:


Բոլոր Նորությունները